Styrktarsjóður Döff

Skipulagsskrá

1. gr.
Sjóðurinn heitir styrktarsjóður Döff. Hann er stofnaður 1. júní 2014 og er stofnfé 3 milljónir króna. Sjóðurinn mun starfa í 3 ár eða til 30 maí 2017 og verður úthlutað árlega úr sjóðnum 1 milljón króna Sjóðurinn er í vörslu Félags heyrnarlausra, kt: 600776-0379, til heimilis að Þverholt 14, 105 Reykjavík.

2. gr.
Sjóðurinn er ætlaður félagsmönnum í Félagi heyrnarlausra. Markmið sjóðsins er að styðja döff til þátttöku í skipulögðum viðburðum sem hafa að markmiði að að efla þekkingu er tengist hagsmunum döff og íslensku táknmáli. Má þar nefna þátttöku döff á menningarviðburðum, íþróttaviðburðum, unglinga- og æskulýðsmótum, mótum aldraðra, fyrirlestrum, ráðstefnum, og annarri skipulagðri starfsemi sem hefur að markmiði að efla menningu og samskipti döff, sem og öðrum menningarviðburðum er kunna að nýtast einstaklingum eða félaginu í starfi. Eins úthlutar sjóðurinn sumarhúsastyrkjum.

3. gr.
Sjóðurinn er stofnaður til þriggja ára með stofnfé upp á 3 milljónir frá Félagi heyrnarlausra. Höfuðstóll sjóðsins fyrnist á þremur árum og verður því úthlutað einni milljón króna úr sjóðnum árlega þó ekki meira en hálfri milljón hvort úthlutunartímabil. Sjóðurinn verður endurskoðaður og nýtt stofnfé sett í ef þjóðfélagslegar aðstæður leyfa auk samþykkis meirihluta félagsmanna á aðalfundi að þremur árum liðnum.

4. gr.
Félagsmaður getur sótt um styrk í sjóðinn á hverju ári. Hámarks úthlutun er 30 þúsund krónur á einstakling. Við úthlutun á sumarhúsastyrk er hámarksupphæð 15 þúsund, en þó aldrei meira en helmingi að andvirði leiguverðs að frádregnum styrkjum frá sveitarfélögum eða stéttarfélögum.

5 gr.
Styrki skal veita úr sjóðnum 2 sinnum á ári, 1. apríl og 1. október og er umsóknarfrestur til 15.mars og 15.september, og skulu þeir auglýstir opinberlega á heimasíðu félagsins og á töflu innan félagsins mánuði fyrr. Stjórninni er heimilt að hafna umsóknum sem hún telur ekki fullnægja skilyrðum til úthlutunar. Stjórnin ákveður upphæð styrkja sem mega vera breytilegir en þó að hámarki 30 þúsund krónur. Ekki er skylt að úthluta árlegri úthlutun sjóðsins á hverju ári.

6. gr.
Í stjórn sjóðsins sitja allir fulltrúar stjórnar Félags heyrnarlausra.

Umsókn um styrk úr Úthlutunarsjóði